Monday, 31 December 2012

Transit-Oriented Development (TOD )



Sejarah Transit-Oriented Development (TOD) : Perspektif Pembangunan Konsep TOD
By : Ian Carlton
University of California, Berkeley

Konsep Transit-Oriented Development (TOD) diperkenalkan pada lewat 1980-an dan telah dipromosikan oleh Peter Calthorpe turut menyumbang kepada reka bentuk banndar yang baik. TOD telah menjadi persaingan kepada konsep perancangan moden apabila Calthorpe menerbitkan “ Metropolis New American ” pada tahun 1993.
Konsep TOD telah ditakrifkan sebagai “ komuniti bercampur yang menggalakkan orang ramai untuk tinggal berhampiran perkhidmatan transit dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada pengangkutan sendiri. Calthorpe melihat konsep TOD ini sebagai panduan neo-tradisional untuk membentuk masyarakat yang mampan. Ia juga berjanji untuk menangani isu-isu sosial.
Tujuan membangunkan konsep TOD juga adalah untuk menangani ekologi komuniti. TOD dilihat sebagai penyelesaiaan yang mudah difahami untuk pertumbuhan serantau. Ia juga memenuhi keperluan agensi transit untuk sumber pendapatan yang baru. Perkembangan TOD ini mempunyai potensi untuk menyediakan penduduk dengan kualiti hidup dan perbelanjaan pengangkutan isi rumah dikurangkan selain  menyediakan kawasan perumahan yang bercampur dapat mengurangkan kesan alam sekitar serta sebagai alternatif baru bagi mengurangkan kesesakan lalulintas. Contoh kawasan kajian bagi konsep TOD ini adalah pembangunan New York Town iaitu sepanjang sungai membolehkan laluan pengangkutan. Pengangkutan dan persekitaran adalah saling bergantung entity yang secara konsisten telah di tolak dan ditarik untuk mewujudkan reka bentuk bandar yang mampan.
Konsep TOD ini telah membawa banyak kesan positif seperti dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, mengurangkan pencemran udara, mengurangkan kadar kos perbelanjaan isi rumah terutamanya menjimatkan kos pemanduan kenderaan sendiri dan menggalakkan lebih ramai orang berjalan kaki di bandar. Kajian juga telah membuktikan laluan pejalan kaki yang disediakan di kawasan bandar amat berguna kepada orang ramai. Segala kemudahan disediakan dengan baik agar memberikan keselesaan kepada pengguna. Konsep TOD ini juga secara tidak langsung dapat menggalakkan masyarakat setempat menggunakan pengangkutan awam sebagai medium utama pergerakkan mereka ke bandar.  TOD yang diperkenalkan ke atas  New York Town ini dianggap telah berjaya dan membuka mata ramai pihak untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep dan idea sebenar TOD ini. Konsep TOD ini telah dijadikan panduan sebagai satu konsep baru yang akan digunakan di bandar-bandar maju bagi mengatasi masalah kesesakan lalulintas dan menjaga kualiti hidup masyarakat setempat dan alam sekitar.
Secara kesimpulannya, konsep TOD ini telah berjaya diperkenalkan di New York Town dan ia merupakan permulaan baru bagi konsep ini diperkenalkan ke bandar-bandar utama.Namun begitu konsep TOD ini memakan masa yang lama berbanding konsep lain kerana factor kos dan keadaan sekeliling. TOD mampu memberikan keselesesaaan kepada penduduk dan mampu mengurangkan kos perbelanjaan terhadap pengangkutan sendiri disamping dapat menggalakan penggunaan pengangkutan awam.

Pandangan Mengenai Transit-Oriented Development


Transit-Oriented Development (TOD) merujuk kepada corak pembangunan yang berkepadatan tinggi dan pembangunan bercampur yang mempunyai ciri-ciri ‘pedestrian-friendly’, kewujudan masyarakat yang mempunyai ‘sense of place’ yang kuat, kehidupan secara ‘livable communities’ dan mempunyai pembangunan pusat transit yang baik sebagai satu nukleas tumpuan aktiviti seharian penduduk tempatan di suburban. Kemudahan suburban transit sehingga kini, seolah tiada dirancang di Malaysia kerana kebanyakan penduduk masih amat bergantung sepenuhnya kepada kenderaan persendirian untuk pergerakan. Di samping itu, terdapat kelemahan ketara dalam pengangkatan awam yang kurang efisien  dan lemah dari segi perancangannya. Bagi perjalanan ke tempat kerja, adalah lebih berkesan penduduk suburban menggunakan pengangkutan awam yang terdiri dari  modes pengangkutan awam yang berbagai dan berteknologi tinggi. Mod pengangkutan berkonsepkan LRT dan MRT amat diperlukan. 
Pembangunan  TOD boleh menggalakkan penduduk berkerja di tempat lebih hampir dengan kawasan kediaman mereka, satu cara mengurangkan kesesakan lalulintas dan mengelak berlakunya sprawl..rebakan bandar yang tidak terkawal. Sekiranya diberi pilihan, lebih ramai penduduk suburban akan memilih sistem pengangkutan awam sekiranya ianya cekap dan ‘reliable’. Pergerakan secara berjalan kaki, berbasikal dapat dipertingkatkan sekiranya kemudahan ‘suburban transit’ dirancang dengan baik. Ini boleh menggalakan ‘livable communities’ dan  memberikan suasana selesa, lebih selamat dan sesuai dengan keperluan kualiti hidup era dunia moden dengan merancang kepadatan pembangunan yang lebih tinggi di sekitar suburban. Pembangunan bercorak transit di kawasan suburban masih lemah..kurang di Malaysia. Oleh itu, saya berpendapat bahawa konsep TOD ini amatlah digalakan diperkenalkan di Malaysia untuk memberikan keselesaan kepada penduduk.

No comments:

Post a Comment